Pregledate: O Maku Dizdaru

O Maku Dizdaru

Bosnin vjernik

Uz 95. godišnjicu rođenja Maka Dizdara Na dan 14, jula ove godine, na 41. godišnjicu smrti Maka Dizdara, na zemlji pod njegovim stećkom našli smo…

O Maku Dizdaru

Tako je govorio Mak Dizdar

Piše: Alen Zečević Životni vijek i stvaralaštvo Mehmedalije Maka Dizdara bili su predmetom proučavanja i književnih analiza mnogih. Zbog svog specifičnog pristupa u pjesništvu, prvenstveno…

Pjesme

Kompas

Gore je Polarna zvijezda A dolje Venera Onamo vjetar sjeverni A tamo južni Ko će mi kazati gdje je Pravac ljubavi A gdje…

O Maku Dizdaru

Pjesnik u vrijeme uklesan

Piše: Enver Dizdar ( Ovaj je tekst napisan na molbu revije Pozitiv i njime je, u novembarskom njenom broju, trebala biti obilježena 94. godišnjica…

Kritike

Smisao Modre rijeke

Pjesma Modra rijeka je okrunila Dizdarev pjesnički put i njena hermetičnost i višeznačnost, njena melodija i njena struktura, u kojoj se ritam narodne pjesme i začuđujuća zvukovna…

Pjesme

Modra rijeka

Nikto ne zna gdje je ona malo znamo al je znano iza gore iza dola iza sedam iza osam i još huđe i još luđe…

1 2 3 4 5 7