Pregledate: O Maku Dizdaru

O Maku Dizdaru

Slovo Makovo i Slovo o Maku

Povodom 90. godišnjice Makovog rođenja 2007. godine, Fondacija „Mak Dizdar“ pokrenula je inicijativu izdavanja dvotomnog djela koje bi sadržavalo cjelokupno Makovo poetsko stvaralaštvo, kao i…

O Maku Dizdaru

Kameni Spavač na urdu jeziku

U izdanju “National Book Foundation” iz Islamabada, sredinom augusta promovisan je Dr. Hamidov prevod “Kamenog spavača” na urdu jezik. Ovaj projekat je rezultat angažmana bosanskohercegovačke…

Pjesme

Hiža u Milama

Djedovska tu hiža bi stvorena Krepča da krepost U srcima Ostane Pa neka je zato vazda otvorena Za doste drage I velikane Srčane Za sve…

1 6 7 8