Pregledate: O Maku Dizdaru

Pjesme

Hiža u Milama

Djedovska tu hiža bi stvorena Krepča da krepost U srcima Ostane Pa neka je zato vazda otvorena Za doste drage I velikane Srčane Za sve…

1 6 7 8