Pregledate: Draško Ređep

O Maku Dizdaru

Od Gorčina do Modre rijeke

Na relacijama od Gorčina do Modre rijeke, pesništvo Maka Dizdara javlja se kao jedinstven doživljaj. U jednom već davnom pismu autor Kamenog spavača piše i…