Pregledate: Mak Dizdar

Pjesme

Kompas

Gore je Polarna zvijezda A dolje Venera Onamo vjetar sjeverni A tamo južni Ko će mi kazati gdje je Pravac ljubavi A gdje…

1 2 3