Pregledate: Mak Dizdar

Pjesme

Kompas

Gore je Polarna zvijezda A dolje Venera Onamo vjetar sjeverni A tamo južni Ko će mi kazati gdje je Pravac ljubavi A gdje…

Pjesme

Modra rijeka

Nikto ne zna gdje je ona malo znamo al je znano iza gore iza dola iza sedam iza osam i još huđe i još luđe…

1 2 3