Pregledate: BiH kultura i identitet

Vizuelne umjetnosti

Joga i umjetnost

Istinski umjetnik je, poput vidovnjaka, uvijek svjestan svoje uloge prenosioca istine. Moguće je da umjetnik uvid stekne u obliku božanskog ludila, u kojem mu se…

Bosanske teme

Zašto je Bosna bitna

Nema potrebe za romantizacijom muslimanske većine u Bosni. Ali oni su razvili kulturu koja izražava pluralističku i tolerantu stranu osmanske tradicije – nešto od ovog…