Pregledate: Behar

O Maku Dizdaru

Odgovor Predragu Palavestri

U nedjeljnom broju Politike, od 28. aprila ove godine, izašao je prikaz knjige Stari bosanski tekstovi iz pera književnog kritičara Predraga Palavestre, pod naslovom Pesnička…