Author Gorčin

Bosanske teme

Stoicizam Mlade Bosne

Borbeni aktivizam Mlade Bosne, koji se višestruko manifestovao u političkom i nacionalnom radu krećući se linijom uspona od takozvanog sitnog rada na narodnom prosvjećivanju[i] do…

Bosnofobija

Bosna u očima SNSD-a

Bosanskohercegovačko društvo je u predratni vihor i navodne višestranačke izbore (višenacionalističke izbore) ušlo potpuno nespremno, ali i do kraja nezavršeno. “Bosna”, prije građanskog rata simpatičan…

Downloads

Stihovi “Kamenog spavača”…

Ovdje možete čuti nekoliko pjesama iz “Kamenog spavača” u interpretaciji Hasije Borić: Zapis o zemlji Zapis o vremenu Zapis o petorici Zapis o časti Smrt…

Bosanske teme

Zasnivanje Makologije

Poezija Maka Dizdara sržno živi od postupka arhaiziranja modernog i moderniziranja arhaičnih kulturoloških i povijesnih vrijednosti. Upravo taj susret omogućuje Kamenom spavaču da iz pozicije…

1 27 28 29 30