Pregledate: BiH kultura i identitet

Bosanske teme

O razlikama između Bosne i Kosova

Na Zapadu se općenito smatra da su nedavni ratovi u Hrvatskoj i Bosni bili “etnički sukobi”, nastali ključanjem opskurnih, ali žilavih etničkih mržnji među lokalnim…

Vizuelne umjetnosti

Nesim Tahirović

Dragi Nesime, kao što znaš, mi smo zadnjih godina često diskutirali o odgovornosti svakog čovjeka prema svojim bližnjima. Tada sam često kritizirao da umjetnici zauzimaju…

Vizuelne umjetnosti

Affan Ramić

Rušenje Sarajeva, počev od 1992. godine, izazvalo je duboke promjene u slikarstvu Affana Ramića. Ali, u isto vrijeme, ta nova situacija je otkrila kod umjetnika…

Vizuelne umjetnosti

Mersad Berber

Tako pojam post-moderne – koju razumijem sa svom umnom kritikom moderne ili ciničnog uma, autoritarne ideje, a ne u njenom pervertiranom liku, u kojem ona…

Vizuelne umjetnosti

Fra Petar Perica Vidić

Ni u vrijeme troipogodišnje srpske opsade Sarajevo nije prekidalo svoj slikarski, književni, glazbeni, kazališni, uopće svekoliki umjetnički i kulturni život. Otpor umjetnosti prema barbarstvu dokazivan…