Pregledate: Hazim Šabanović

Bosanske teme

Katastrofa Sarajeva 1697.

U srijedu naveče 8. rebi’ al-ahira (24. oktobra) 1697. zadesila je Sarajevo najveća nesreća. Te noći je gotovo sve u pepeo pretvoreno, nakon što ga…