Pregledate: Jasmin Agić

O Maku Dizdaru

Jasmin Agić: Himna ženi

Mjesto knjige Koljena za madonu u Dizarevom pjesničkom opusu Doživljavati poeziju Maka Dizdara svodeći je na pjesme zbirke Kameni spavač znači reducirati jedan osebujan…