Kameni spavač: partitura za gudački kvartet i recitatora

0

(na kraju teksta preuzmite partituru za gudački kvartet i recitatora Kameni spavač, kompozitora Vlade Miloševića)

 

Vlado Milošević (1901 – 1990) bio je bosanskohercegovački kompozitor, etnomusikolog i akademik rođen u Banja Luci. Na širem prostoru Bosanske krajine, Vlado Milošević svojim djelovanjem je obilježio dvadeseti vijek.

 

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Banja Luci, gdje dobiva i prve muzičke osnove. Studije, prvo historije i geografije, završio u Beogradu, a potom i muzike, pedagoški smjer, u Zagrebu. Predavao na Učiteljskoj i Muzičkoj školi u Banja Luci i Nišu, radio u Muzeju Bosanske krajine, dirigovao horom SPD „Jedinstvo“.

 

Kao kompozitor, Vlado Milošević je počeo sa harmonizacijama i obradama za hor, prešao na solo pjesme, napisao zbirku Pjesme sa Zmijanja, što je horska sublimacija njegovog odnosa prema narodnoj pjesmi i stvaralačkom pristupu folkloru, da bi poslije rata komponovao više kamernih i orkestarskih djela, dajući kao krunu svom stvaralaštvu, u formalnom smislu, operu „Jazavac pred sudom“. Kao melograf obišao je gotovo svako selo Bosanski krajine i zabilježio sve vrste narodnog pjevanja. Većinu zapisa je transkribovao i objavio u četiri knjige, kojima je kasnije pridodao knjigu o sevdalinci, dvije zbirke pjesama iz NOB-a i knjigu „Ravna pjesma“. Za izuzetne doprinose u svim oblastima svog rada, Vlado Milošević je dobio više državnih nagrada, a bio je i član Akademije nauka i umjetnosti BiH.

Posveta Vlade Miloševića Maku Dizdaru

 

Muzej Vlade Miloševića se i danas nalazi u jednoj od starih Banjalučkih vila na takozvanom Carskom drumu. To je kuća u kojoj je Vlado zadnjih godina stvarao a vila bi uskoro trebala da bude proglašena zaštićenim spomenikom.

 

(Priređeno sa sr.wikipedia.org)

Vlado Milošević – Kameni spavač (pdf)

http://youtu.be/P6uC7JU7WEw

 

Podijeli.