Browsing: Vizuelne umjetnosti

U sklopu istraživanja za doktorsku disertaciju na Univerzitetu York u Torontu, 2011. godine Gorčin Dizdar putovao je u Armeniju, istražujući moguće kulturološke veze srednjovjekovnog Balkana…

Makova hiža u Stocu odnedavno je postala bogatija za veličanstveni doprinos bosanskohercegovačko-australskog akademskog skulptora Adisa Fejzića (http://www.addis.com.au/): dva kućna zida pretvorena su u prozore prema…

Istinski umjetnik je, poput vidovnjaka, uvijek svjestan svoje uloge prenosioca istine. Moguće je da umjetnik uvid stekne u obliku božanskog ludila, u kojem mu se…

U Butmiru su nađene 72 manje ili više oštećene ljudske figure od pečene zemlje i izvjestan broj životinjskih figura. Ljudske statuete su tako izvedene da…

Dragi Nesime, kao što znaš, mi smo zadnjih godina često diskutirali o odgovornosti svakog čovjeka prema svojim bližnjima. Tada sam često kritizirao da umjetnici zauzimaju…

Rušenje Sarajeva, počev od 1992. godine, izazvalo je duboke promjene u slikarstvu Affana Ramića. Ali, u isto vrijeme, ta nova situacija je otkrila kod umjetnika…

Tako pojam post-moderne – koju razumijem sa svom umnom kritikom moderne ili ciničnog uma, autoritarne ideje, a ne u njenom pervertiranom liku, u kojem ona…

Ni u vrijeme troipogodišnje srpske opsade Sarajevo nije prekidalo svoj slikarski, književni, glazbeni, kazališni, uopće svekoliki umjetnički i kulturni život. Otpor umjetnosti prema barbarstvu dokazivan…

U današnjem trenutku u kome pluralizam „individualnih mitologija“ nije samo neminovna posledica bezbroj različitih umetničkih ličnosti iz toliko različitih kulturnih sredina, već, pre svega, svesnog…