Reagovanje povodom optužbi vezanih za izdavanje “Kamenog spavača”

0

Povodom nedavnih medijskih istupa g. Maje Dizdara, jednog od nasljednika autorskih prava Maka Dizdara sa manjinskim udjelom, objavljujemo dio pisma g. Emira Hasića, punomoćnika Fondacije “Mak Dizdar”, upućeno pravnim zastupnicima g. Maje Dizdara. Također koristimo priliku da naglasimo da je izdavanje autentičnog i definitivnog izdanja “Kamenog spavača” nekomercijalni projekt koji ne bi mogao uspjeti bez entuzijazma i požrtvavnosti tima okupljenog oko ovog izdavačkog poduhvata. Ovaj projekt dobio je podršku Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i Kabineta potpredsjednik FBiH Milana Dunovića, dok je Fondacija “Mak Dizdar” najveći dio troškova pokrila vlastitim sredstvima.

“U dopisu se između ostalog bavite i pravnim statusom i organizacijom Fondacije te vas u tom smislu podsjećamo da je Fondacija pravno lice organizirana u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima uz suglasnost nadležnih državnih organa te da kao takva djeluje i egzistira duži niz godina, poštujući pozitivne zakonske propise i vlastita opća akta, te vas najljubaznije molimo da rad Fondacije kao i njenu registraciju i eventulanu kontrolu rada prepustite nadležnim državnim organima koji su jedini ovlašteni za isti.

U vezi sa aktivnostima oko izdavanja djela Maka Dizdara od strane Fondacije Mak Dizdar, a koje u svom dopisu „problematizirate“ obavještavamo Vas da su iste u cijelosti usklađene sa zakonskim propisima, a na osnovu Ugovora sa nosiocima autorskih prava na istim. U tom smislu i Vašem klijentu je ponuđen Ugovor od strane Fondacije kao jednom od nasljednika, sa manjinskim udjelom, uplaćen mu je ugovoreni honorar, kojeg je odbio primiti, a koji će biti deponovan u sudski depozit.

Takođe sa žaljenjem konstatiramo da je od strane Vašeg klijenta, a povodom aktivnosti Fondacije uslijedila prava „lavina optužbi“ usmjerena prema Fondaciji ali i ostalim nasljednicima imovine Maka Dizdara, koja se manifestuje u diskreditaciji Fondacije kod značajnih kulturnih institucija i partnera iste u ovom projektu kao što su Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, Društvo pisaca BiH i druge te diskreditacije Fondacije kod donatora, a što je nanijelo nemjerljivu štetu Fondaciji i nasljednicima Maka Dizdara. Majo Dizdar se međutim ne zaustavlja ni na ovim radnjama već i dalje nastavlja diskreditaciju Fondacije objavljivanjem pisama na društvenim mrežama koja vrve uvredama i klevetama, te neistinama na račun Fondacije.

U tom smislu Fondacija Mak Dizdar će protiv Maje Dizdara podnijeti tužbu za naknadu štete zbog klevete, te Vas u tom smislu molimo da svom klijentu skrenete pažnju na ovu činjenicu kao i činjenicu da u „civilizovanim društvima“ kakvo je i Bosna i Hercegovina svim građanima je zagarantovano pravo na „slobodan pristup sudu“ gdje sve nesporazume sa suprotnom stranom mogu riješiti u skladu sa zakonom.

Ukoliko sa strane Vašeg klijenta postoji spremnost za postizanje eventualnog sporazuma sa Fondacijom i ostalim nasljednicima oko izdavanja djela Maka Dizdara spremni smo za razgovore a ukoliko takva volja ne postoji, molimo da Vaš klijent prestane sa aktivnostima i radnjama koje imaju za cilj klevetanje Fondacije Mak Dizdar, a da svoje interese zaštitite putem nadležnih sudova.”

Podijeli.