Iskaz petog svjedoka

0

Mak Dizdar, Modra rijeka 

I šta da ti pričam dalje Trebalo je
Već da krenemo iz naselja Uz pratnju
Najstarijih staraca i male djece
Žene su određene za klečanje pred Čekanjem
Pred djevicom i sinom Trebalo je dakle
Da krenemo Tad začu se Anatema je bilo Raspra
Ni sad se ne zna Ko započe je prvi Ko
Prihvati Ko podgrija Ko
Nastavi
Tek
Sjećam se Kao da je sad bilo
Sjevernjak je rekao kako se
Riba lovi najbolje na Sjeveru A Južnjak
Da Sjevernjaci ne znaju ni riba šta je to
Da li je Ljeto ili Zima
Da l’ ljubav ili Mržnja
Sprva su ljudi sa Zapadu u osmijeh gornju usnu krivili
A Istočnjaci mudro lule pušili
Ali i oni svoje prednosti
Ni mačke Ni miševi
Najzad istakoše
Zaboga zar kod nas zaboga Sunce naše prvo ne izlazi
Zar kod nas zaboga naše Sunce prvo ne zalazi
Pokušao sam i ja Jedan od rijetkih da
Pređu predem Koliko je važno i nije važno
Koliko je važno
Da li se Zemlja okreće oko Sebe
Oko sebe se okreće I oko sunca
Koliko je važno ovo naše More
Ovo more Uz obalu Uz plimu Uz Oseku
More ovo i ove Ribe
Koliko je važno
da razmrsim Pokušao Vjerujte I pametno
I pametno i ludo Al’ zamrsim još
Dok nisam glavu najzad bacio
Kroz ovaj crveni zid među masline
Kroz ovaj tužni prozor
Među dlanove
Al raspra tim ne presta Kavga
Žešća posta čak
Za crve i dijane
Za meridijane
Za karavele
Za paralele
I pokaza se da strasti uzaludne
Nema samo Istočnjak
Da vlast ne drijema Da ima je
I gdje se ne sije Da ima je
U oblijesku U vrijesku U tresku
Ne samo Da ima je Ima Ima
Ima specifičnost mnogih Klima
O kojima svakako voditi računa treba
Ozbiljna Fauna fantstična Bujna
Vegetcija biljna Al i tu
Razlika ima nekih Na plohi istog Neba
Tako na primjer da Jugozapad nije
Jugozapad samo Bistro i čisto
jer ima jugozapad Jedan i jugozapad Drugi
I jasno je kažu da nije to sve jedno te isto
Postoji tamo tako Jugozapad Zapadni
Jugozapad Južni Kao na Sjeveru
Kao na Istoka što se zna
Za Sjeveroistok
Upravo za Sjeveroistoka
Dva
Sjeveroistok istočni
I Sjeveroistok Sjeverni
I tako dalje
Sve dalje
Visoko
Niže
Daleko
Bliže
Od Stare Atike
Do nove
Matematike

Šta se sve desilo na kraju
I sami ste već čuli I više sad znate
Neki se sad nalaze u Paklu A neki u Raju
Nekim su razbili samo Glavu
A nekom i Gnjate

Čamci su se rasušili

Mreže proglodali miši

Sad hodamo po tuđoj uri
Bez svjetla
Bosi
Po buri
Po kiši

Podijeli.