Forum o proučavanju, zaštiti i promociji stećaka

0

Čast nam je pozvati Vas da učestvujete na Forumu o proučavanju, zaštiti i promociji stećaka koji će u sklopu projekta U kamenu uklesano biti održan 14. decembra 2019. godine u Historijskom muzeju u Sarajevu, od 10:00 do 15:00 sati.

Program:

10:00 Gorčin Dizdar, Fondacija “Mak Dizdar”

Uvodno obraćanje: o projektu “U kamenu uklesano“ i današnjem Forumu

10:15 Ema Mazrak, Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo

Nužnost(i) u postupcima sprovođenja analiza likovnih i ikonografskih vrijednosti stećaka u njihovoj parcijalnoj i cjelovitoj re/valorizaciji

10:30 Tatjana Mičević Durić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Stare prakse i nove mogućnosti u radu na stvaranju dokumentacije

10:45 Diskusija

11:00 Aida Bičakčić, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH

Preventivna konzervacija stećaka

11:15 Ajla Sejfuli, Zavičajni muzej Travnik

Stanje istraženosti nekropola centralne Bosne i smjernice za njihovo očuvanje i promociju

11:30 Marina Stojanović, Turistička organizacija Foča

Aktivnosti opštine i TO Foča na očuvanju i promociji nekropole Mramor

11:45 Diskusija

13:00 Edin Bujak, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Aktuelni naučno-istraživački projekti proučavanja stećaka

13:15 Elma Hašimbegović, Historijski muzej BiH

Ostavština Marian Wenzel u Historijskom muzeju BiH

13:30 Senad Šabović, Fondacija “Stećak u Bosni i Hercegovini”

Očuvanje sjećanja na naučno-istraživački rad Šefika Bešlagića

13:45 Diskusija

Podijeli.