Vizija

Mak Dizdar, to je jedno od prvih bosanskih imena.

Mak Dizdar je jedan od presudnih sudionika i glasnika u duhovnoj i svekolikoj povijesti bosanskog čovjeka i drevne zemlje Bosne, države Bosne i Hercegovine.

Za Makom Dizdarom ostalo je pjesničko i tragalačko djelo čudesne ljepote i neiscrpne mudrosti i istinitosti, poetski mikrokozmos na čijim se tragovima i odrednicama trajno i beskrajno može graditi jedan sasvim novi, dobri, do kraja oljuđeni život i svijet…

Djelo Maka Dizdara jedinstven je duhovni i povijesni brevijar o bosanskome humanitetu i milenijumskom kozmopolitizmu jednako koliko i poruka i mogući putokaz novim vremenima naše zemlje i svake druge zemlje našeg svijeta.

Institucija što nosi pjesnikov znak – Fondacija Mak Dizdar – dug je prema čovjeku i njegovu djelu…

Pa će otuda biti i jedan među temeljcima udjelu njegovih duhovnih baštinika u boljoj, dostojanstvenijoj i poetičnijoj bosanskoj sudbini i sudbini vascijelog svijeta.

Fondacija Mak Dizdar biće ušćem kojim će se ulijevati, i sjecištem i stjecištem gdje će se dobrohotno i sretno susretati, reproducirati i umnožavati sve ono što je danas Makovom slovu suglasno, što je u duhovnoj sferi i umjetničkom djelovanju, u svekolikoj kreativnosti i ljudskoj praksi uopće plodonosno, plemenito i univerzalno dobro…

Biće ušćem…

Ali biće i izvorištem…

Iz kojeg će poticati i sasvim nove ideje, djela i vrijednosti oslonjene na baštinu i dostojne ostavštine koju Fondacija Mak Dizdar čuva, štiti i promovira…

I biće maticom svemu što u novim vremenima nastaje i s Makovim se slovom sustiže i

združuje, živo i skladno.

Djelatnost Fondacije Mak Dizdar – neka je znano – neće biti svedena samo na predanost očuvanju, daljoj afirmaciji i popularizaciji djela i snaženju uspomene na velikog pjesnika u zemlji i svijetu, niti će biti ograničena isključivo domenom književnosti i izdavaštva, pogotovo ne samo domaće literature…

Fondacija Mak Dizdar će svoju punu svrhovitost dosegnuti jedino ako bude suštinski multidisciplinarna…

I ukoliko bude predstavljala racionalni sistem aktivnosti koje će biti bitno usmjerene na doprinos realiziranju sinteze ogromne energije ljudskog duha i golemog bogatstva njegovih pozitivnih emanacija.

Fondacija Mak Dizdar je već sada vrlo specifičan ključ, dvostruki ključ za dvije brave: onu koja nama zatvara vrata svijeta i onu na vratima svijeta prema našoj zemlji. Samo je pitanje htijenja, rada, znanja i uzdanja, pa da ta vrata postanu jedna i jedinstvena, a taj ključ univerzalan, za oba smjera…