Browsing: Pjesme

U davno u slavno u bana Stipana Drugog Vukcu se rodi sin Vučihna Tad vrati se s grčkih strana S deset uboja s deset rana…

Djedovska tu hiža bi stvorena Krepča da krepost U srcima Ostane Pa neka je zato vazda otvorena Za doste drage I velikane Srčane Za sve…