Pregledate: Pejo Ćošković

Bosanske teme

Crkva bosanska

Govoreći općenito o Crkvi bosanskoj može se s punim pravom reći da je ona pripadala dualističkom pokretu rasprostranjenom na velikom prostoru od  Male Azije, preko…