Pregledate: Krleža o stećcima

Bosanske teme

O ideologiji izučavanja stećaka

Piše: Gorčin Dizdar (ovaj tekst predstavlja skraćenu verziju magistarskog rada odbranjenog na kanadskom univerzitetu York 2010. godine) Na samom početku nužno je razjasniti pojam ideologije…

Bosanske teme

Krleža o stećcima (1)

Bosanski nadgrobni spomenici prate tok naše likovne civilizacije od IX stoljeća pa do pada Bosne, zemlje patarenske, godine 1463. Bosna je bila manihejska i bogumilska…