Pregledate: Historija BiH

Historija BiH

Kratka historija bogumilstva

Bogumilski pokret nastao je u X. v. u Bugarskoj, ali njegovi koreni sežu daleko u prošlost preko pavlićanstva u manihejstvo. Sredinom III. v. javio se…

Historija BiH

Sufizam u Bosni i Hercegovini

Prema podacima časopisa Kelamu’l šifa’, koji izdaje hastahana– tekija Mesudija u Kaćunima, nedaleko od Sarajeva, u Bosni i Hercegovini danas ima ukupno 56 mesta gde…

Historija BiH

Povelja Kulina Bana

U ime oca i s(i)na i s(ve)toga d(u)ha. Ja ban’ bos'n'ski Kulin’ prisezaju tebЪ kneže Kr'vašu i v'sЪm’ građam’ Dubrov'čam’ pravi prijatelj'biti vam'od'selЪ i do…

1 2