Pregledate: Makova hiža u Stocu

LINE

Književni susreti “Preko rijeka”

Od 10. do 13. 9. 2015. godine u Stocu će biti održani prvi književni susreti “Preko rijeka”, u kojima učestvuju autori Radmila Lazić, Dragana Mladenović…

Makova hiža u Stocu

Euritmija u Makovoj hiži

Povodom obilježavanja 43. godišnjice od smrti Maka Dizdara, u Makovoj hiži održan je eurimtijski performans maturantica Instituta za waldorfsku pedagogiku Witten “Panta rei – sve teče”. Deset…

1 2 3