Pregledate: O Maku Dizdaru

Downloads

Stihovi “Kamenog spavača”…

Ovdje možete čuti nekoliko pjesama iz “Kamenog spavača” u interpretaciji Hasije Borić: Zapis o zemlji Zapis o vremenu Zapis o petorici Zapis o časti Smrt…

Bosanske teme

Zasnivanje Makologije

Poezija Maka Dizdara sržno živi od postupka arhaiziranja modernog i moderniziranja arhaičnih kulturoloških i povijesnih vrijednosti. Upravo taj susret omogućuje Kamenom spavaču da iz pozicije…

Downloads

Iz Makovog života

Ovdje možete pronaći niz fotografija iz Makovog života u vlasništvu Fondacije Mak Dizdar i Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH. [slickr-flickr tag=”mak” size=”original”]

O Maku Dizdaru

Slovo Makovo i Slovo o Maku

Povodom 90. godišnjice Makovog rođenja 2007. godine, Fondacija „Mak Dizdar“ pokrenula je inicijativu izdavanja dvotomnog djela koje bi sadržavalo cjelokupno Makovo poetsko stvaralaštvo, kao i…

O Maku Dizdaru

Kameni Spavač na urdu jeziku

U izdanju “National Book Foundation” iz Islamabada, sredinom augusta promovisan je Dr. Hamidov prevod “Kamenog spavača” na urdu jezik. Ovaj projekat je rezultat angažmana bosanskohercegovačke…

Pjesme

Hiža u Milama

Djedovska tu hiža bi stvorena Krepča da krepost U srcima Ostane Pa neka je zato vazda otvorena Za doste drage I velikane Srčane Za sve…

1 7 8 9