Pregledate: O Maku Dizdaru

Pjesme

Kompas

Gore je Polarna zvijezda A dolje Venera Onamo vjetar sjeverni A tamo južni Ko će mi kazati gdje je Pravac ljubavi A gdje…

O Maku Dizdaru

Pjesnik u vrijeme uklesan

Piše: Enver Dizdar ( Ovaj je tekst napisan na molbu revije Pozitiv i njime je, u novembarskom njenom broju, trebala biti obilježena 94. godišnjica…

Kritike

Smisao Modre rijeke

Pjesma Modra rijeka je okrunila Dizdarev pjesnički put i njena hermetičnost i višeznačnost, njena melodija i njena struktura, u kojoj se ritam narodne pjesme i začuđujuća zvukovna…

Pjesme

Modra rijeka

Nikto ne zna gdje je ona malo znamo al je znano iza gore iza dola iza sedam iza osam i još huđe i još luđe…

O Maku Dizdaru

Poetski teatar

Pogledajte epizodu serijala  “Poetski teatar” posvećen Maku Dizdaru. Film je producirala TVSA, a scenario potpisuje Abdulah Sidran.

1 4 5 6 7 8 9