Pregledate: BiH kultura i identitet

Historija BiH

Sufizam u Bosni i Hercegovini

Prema podacima časopisa Kelamu’l šifa’, koji izdaje hastahana– tekija Mesudija u Kaćunima, nedaleko od Sarajeva, u Bosni i Hercegovini danas ima ukupno 56 mesta gde…

Historija BiH

Povelja Kulina Bana

U ime oca i s(i)na i s(ve)toga d(u)ha. Ja ban’ bos'n'ski Kulin’ prisezaju tebЪ kneže Kr'vašu i v'sЪm’ građam’ Dubrov'čam’ pravi prijatelj'biti vam'od'selЪ i do…

Bosanske teme

Smrt Rava Danona

U opisu (koji daje Moše bin Rafael Attias), koji počinje 1819. godine, Derviš Ahmed, islamski mistik koji je živio u Travniku, bio je na glasu…

Historija BiH

Bosna u ljudima

Kulturne paradigme, identiteti. Za prepoznavanje i pravo razumijevanje kulturnoga identiteta Bosne i Hercegovine uvijek je bilo od prvorazredne važnosti uočavanje kompozitne integralnosti kao bitne osobine;…

Historija BiH

Tekija na vrelu Bune

Tekija na vrelu Bune u Blagaju predstavlja značajan spomenik kulture iz ranog turskog doba u Bosni i Hercegovini. To je mjesto gdje su, posebnim ritualom,…

Historija BiH

Ahdnama Sultan Fatih Mehmeda

MURAT HANOV SIN MEHMED DRUGI VAZDA POBJEDONOSAN! Ja, Sultan Mehmed Han, stavljam do znanja cijelom svijetu (svom puku i odličnicima) da se prema posjednicima ovog…

Historija BiH

Butmirska neolitska kultura

U Butmiru su nađene 72 manje ili više oštećene ljudske figure od pečene zemlje i izvjestan broj životinjskih figura. Ljudske statuete su tako izvedene da…

Bosanske teme

Bratja Slaveni

Na jednoj polovici Europe leži goropadne velikoće orijaš. Njegovo tjeme kuplje se u sinjem morju Adrije; a njegove goleme noge upiraju se kroz sjeverni led…

Historija BiH

O nastanku Herecegovine

Pri oceni istorijske uloge Stefana Vukčića Kosače ne sme se ispustiti iz vida problem postanka Hercegovine. Za hercega Stefana se vezuje postanak Hercegovine. To je…